Sự đồng thuận ở mọi lứa tuổi

Chiến lược dành cho các nhà giáo dục về cách nói chuyện với học sinh của bạn về việc tôn trọng ranh giới của nhau - từ mầm non đến trung học Grace Tatter  |...

Để Toán học trở nên thân thuộc

Biện pháp giúp kết nối việc học Toán của trẻ ở trường và ở nhà Margaret Caspe | Đức Hà dịch Bài đăng trên Dạy và học số 29, tháng 11 năm 2020 Bài viết này được trích...

Những người thầy vĩ đại…không dạy

Ben Johnson | Lê Thanh Hằng dịch Bài được đăng trên Dạy và học số 5, tháng 11 năm 2018 Trong một cuộc thảo luận trên LinkedIn, một người đã hỏi, “Những đặc điểm của một giáo viên...

Học tập tích hợp: Khởi đầu thời kỳ mới với phương pháp sư phạm...

Veronica Boix Mansilla | Nguyễn An Quyên dịch  Bài đăng trên Dạy và học số 3, tháng 9 năm 2018 Cùng với những thay đổi quan trọng về mặt xã hội và kỹ thuật trong một thế giới...

Phương pháp Nhóm học tập Jigsaw

Trung Hà tổng hợp Bài đăng trên Dạy và học số 6, tháng 12 năm 2018 Phương pháp tạo nhóm học tập Jigsaw được phát triển và đặt tên vào năm 1971 bởi Elliot Aronson tại...

Mô hình Kirkpatrick: Bốn cấp bậc đánh giá học tập

Serhat Kurt | Trung Hà dịch Bài đăng trên Dạy và học số 6, tháng 12 năm 2018 Mô hình Kirkpatrick có lẽ là mô hình nổi tiếng nhất trong việc phân tích và đánh giá kết...

Giảng dạy về biến đổi khí hậu

Anya Kamenetz | Đặng Thanh Giang dịch Bài đăng trên Dạy và học số 28, tháng 10 năm 2020 Hầu hết giáo viên không dạy về biến đổi khí hậu. Cứ 5 phụ huynh thì có 4 người...

Hỗ trợ những học sinh gặp chứng khó đọc

Jessica Hamman | Đặng Thanh Giang dịch Bài viết được đăng trên Dạy và học số 4, tháng 10 năm 2018 Dưới đây là năm phương pháp giáo viên có thể dễ dàng áp dụng để giúp...

Mô hình Thiết kế Sư phạm ADDIE

Serhat Kurt | Thu Nga dịch Bài viết được đăng trên Dạy và học số 4, tháng 10 năm 2018 Trước khi bắt đầu bài báo dưới đây, tôi nghĩ cần phải chú thích thêm: Ở Việt...

Giáo dục tích cực: Giáo dục dựa trên điểm mạnh

Nguyễn Minh Thành Bài đăng trên Dạy & học số 2, tháng 8, 2018 “Giáo dục không phải lúc nào cũng gắn chặt với việc đạt được điểm số cao. Học tập là cao quý, là...

Bài được đọc nhiều

error: Content is protected !!