Linda Darling-Hammond, Channa Cook-Harvey | Đặng Thanh Giang dịch

Bài viết được đăng trên Dạy và học số 5, tháng 11 năm 2018

“Mối quan hệ giữa người với người là thành phần thiết yếu xúc tác quá trình học tập và phát triển lành mạnh.”

Mỗi năm tại Hoa Kỳ, có 46 triệu trẻ em được báo cáo liên quan đến các vụ bạo hành, phạm tội, lạm dụng, sống trong cảnh vô gia cư, không có đủ lương thực, cũng như một loạt các trải nghiệm khác có dẫn đến sang chấn tâm lý. Những trải nghiệm này tạo ra tình trạng căng thẳng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chú ý, kết quả học tập và hành vi của trẻ. Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của các sang chấn đó có thể giảm nhẹ khi trẻ em được học trong một môi trường tích cực có các mối quan hệ lâu dài, an toàn hỗ trợ quá trình phát triển thể chất, nhận thức, xã hội và tình cảm – một cách tiếp cận được gọi là giáo dục “toàn diện” (“whole child” education). Trên thực tế, một môi trường như vậy sẽ khuyến khích sự tiến bộ của tất cả các học sinh, bất kể hoàn cảnh của chúng.

Giáo dục trẻ em toàn diện: Cải thiện môi trường học tập để hỗ trợ học sinh tiến bộ là bản báo cáo đứng từ góc nhìn tổng quát gồm khoa học thần kinh (neuroscience), khoa học về học tập và khoa học phát triển trẻ em để theo dõi việc các cơ sở giáo dục thực hành xây dựng môi trường học tập hiệu quả dựa trên nghiên cứu, trong đó thiết kế trường lớp đặt sự phát triển lành mạnh của học sinh làm trung tâm. Cách tiếp cận này có thể giúp trẻ vượt qua sự căng thẳng và sang chấn tiêu cực, bao gồm cả các mối đe dọa điển hình làm giảm hiệu quả học tập.

Bản báo cáo tóm tắt bằng chứng về tác động của môi trường học tập tích cực, phương pháp học tập tình cảm-xã hội và các chiến lược dạy học hiệu quả lên thành tích của học sinh. Nó cũng đề ra các chiến lược để thúc đẩy các điều kiện và mô hình này trên quy mô rộng. Phương pháp tiếp cận toàn diện này là lý tưởng cho tất cả học sinh, trong đó đặc biệt quan trọng với đối với những học sinh có sang chấn tâm lý. Báo cáo nêu các bài học chính rút ra từ lý thuyết học tập và phát triển, thảo luận về tác động của những phát hiện này đối với trường học và giải thích các chính sách và chiến lược để phát triển môi trường toàn diện cho trẻ em.

Các bài học chính mà báo cáo rút ra từ các ngành khoa học về học tập và phát triển là:

 • Sự phát triển là có thể điều chỉnh được.
 • Sự đa dạng trong quá trình phát triển của con người là phổ biến, không phải ngoại lệ.
 • Mối quan hệ giữa người với người là thành phần thiết yếu xúc tác quá trình học tập và phát triển lành mạnh.
 • Hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến quá trình học tập – và cách trường học xử lý vấn đề đó cực kỳ quan trọng.
 • Học tập mang tính xã hội và tình cảm, cũng như tính hàn lâm.
 • Trẻ em tích cực xây dựng kiến thức dựa trên kinh nghiệm, các mối quan hệ và bối cảnh xã hội.

Báo cáo Giáo dục trẻ em toàn diện cũng thảo luận về các ưu tiên và chiến lược quan trọng để phát triển môi trường học tập hiệu quả. Các tác giả đề ra phương pháp để:

 • Xây dựng môi trường lớp học và trường học tích cực,
 • Định hình hành vi tích cực cho học sinh,
 • Xây dựng kỷ luật bằng phương pháp có tính giáo dục và tự giác,
 • Khuyến khích động lực và quá trình học tập của học sinh
 • Tạo các hệ thống hỗ trợ đa tầng để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Đối với các nhà hoạch định chính sách, báo cáo nêu chi tiết các chiến lược chính sách sau:

 • Phát triển và đánh giá các môi trường học tập tích cực.
 • Sử dụng dữ liệu môi trường học đường để chẩn đoán nhu cầu của trường.
 • Giúp trường học cải thiện môi trường và văn hóa.
 • Giảm tỷ lệ kỷ luật loại trừ (exclusionary discipline).
 • Cung cấp hệ thống hỗ trợ học sinh đa tầng.
 • Đầu tư vào việc chuẩn bị và phát triển các nhà giáo dục.

Và cuối cùng, báo cáo đưa ra ba khuyến nghị chính:

 • Tập trung vào hệ thống hỗ trợ phát triển cho giới trẻ,
 • Thiết kế trường học để cung cấp nền tảng cho sự phát triển lành mạnh
 • Đảm bảo các nhà giáo dục được học về giáo dục hỗ trợ phát triển.

Bản báo cáo đầy đủ có tại: https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Educating_Whole_Child_REPORT.pdf 

Nguồn: https://learningpolicyinstitute.org/product/educating-whole-child-report

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here