Katrina Grasby, Callie Little, Brian Byrne, William Coventry, Richard Olson, Stefan Samuelsson và Sally Larsen | Nguyễn Ngọc Diệp dịch

Bài đăng trên Dạy&Học số 21 – tháng 3/2020

Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng giáo viên không phải là yếu tố quan trọng nhất trong việc khiến một vài học sinh học tốt hơn các bạn khác cùng trường. Kết luận này mâu thuẫn với cách nhìn vốn phổ biến trước đó, vốn cho là giáo viên chính là tác nhân quan trọng nhất (đứng sau gen) để đạt được những thành tựu trong việc học.

Những nghiên cứu trước cho thấy chất lượng giáo viên – bao gồm cả trình độ và khả năng tổ chức lớp học – chiếm 30% lý do giải thích cho việc vài học sinh đạt được điểm số tốt hơn các bạn khác.

Nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi gồm 4.533 cặp sinh đôi, được xuất bản trên Journal of Educational Psychology, đã tìm ra những tác nhân trong quy mô lớp học – bao gồm chất lượng giáo viên và quy mô lớp học – chỉ lý giải được 2-3% sự khác biệt trong điểm NAPLAN của học sinh.

Các tác nhân trong quy mô lớp học khác với các tác nhân liên quan đến quy mô trường, mặc dù hai nhóm này có phần nào đó trùng nhau. Các tác nhân liên quan đến quy mô trường học sẽ bao gồm tất cả những yếu tố kinh tế xã hội của trường và những chính sách quản trị ở cấp rộng hơn.

Vì những cặp song sinh trong nghiên cứu của chúng tôi thường học cùng trường, chúng tôi không thể đánh giá sự khác biệt về phương diện trường. Nhưng chúng tôi có thể áp dụng những đánh giá sau nghiên cứu để tìm ra sự khác biệt giữa quy mô lớp học.

Tự chất và nuôi dưỡng tư chất

Phần lớn trẻ bắt đầu học đọc thông qua các cách hướng dẫn dạy được hợp thức ở các trường mầm non hoặc lớp 1. Nhưng mỗi trẻ sẽ thể hiện rất khác nhau về cách và tốc độ các em học trong năm đầu và những năm tiếp theo nếu theo làm đúng hướng dẫn. Tương tự như vậy, việc học toán sớm ở trường cũng thể hiện sự khác biệt tương tự, và cứ thế tiếp diễn.

Những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cấu trúc genes đóng góp rất lớn về sự khác biệt của từng cá nhân trong sự tiến bộ khi học toán và đọc giữa các cặp sinh đôi ở trường – con số sự đoán về sự khác biệt là 40-75%.

Có khoảng 40% biến thiên có thể giải thích thông qua các nhân tố môi trường. Những nhân tố này bao gồm môi trường chung của cặp song sinh như mức độ đầu tư của cha mẹ cho việc học và tình hình kinh tế xã hội, và các nhân tố ảnh hưởng đến cặp song sinh khác nhau – được gọi là môi trường độc lập – ví dụ như nếu các em học ở các lớp học khác nhau.

Chúng tôi muốn tìm hiểu xem môi trường lớp học ảnh hưởng đến thành tích học tập của các em như thế nào.

Ở đây chúng tôi lựa chọn các cặp sinh đôi làm đối tượng bởi vì các em có toàn bộ (sinh đôi cùng trứng) hoặc một nửa (sinh đôi khác trứng) bộ gen trùng khớp, và các cặp song sinh có môi trường chung như cha mẹ, nơi ở, và thường thì học chung trường.

Cũng có một phần một phần môi trường mà các cặp song sinh không giống nhau, ví dụ như lớp học và bạn học. Chúng tôi có thể sử dụng những điểm tương đồng và những điểm khác biệt về cặp song sinh để nghiên cứu xem bộ genes và môi trường ảnh hưởng đến thành tích học tập của tất cả học sinh như thế nào, kể cả với những học sinh thông thường không phải sinh đôi.

Chúng tôi kiểm tra ảnh hưởng theo cấp lớp học đến khả học đọc của các cặp sinh đôi từ cấp mẫu giáo đến lớp 2, và khả năng học đọc và toán ở lớp 3, 5, 7 và 9. Chúng tôi thực hiện bằng cách so sánh điểm tương đồng trong kết quả kiểm tra NAPLAN ở những cặp song sinh khi so sánh những cặp học chung lớp và những cặp không học chung lớp với nhau.

Chúng tôi nhận thấy rằng kết quả của các cặp song sinh học khác lớp cũng gần tương tự như các cặp học cùng lớp. Điều này đúng với tất cả các bài kiểm tra của NAPLAN – bao gồm cả toán và đọc – và cũng đúng với những lớp lớn như lớp 7, lớp 9 cũng như các lớp bé từ mẫu giáo đến lớp 5.

Bên cạnh việc cho thấy tác động của lớp học chỉ chiếm 2-3%, nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy một tỷ lệ khá lớn về độ biến thiên giữa các học sinh – trung bình là khoảng 60% – liên quan đến sự khác biệt về genes.

Với khoảng hơn 30% còn lại, độ biến thiên này xuất hiện khi có những yếu tố môi trường khác như các tác động ngoài khuôn viên trường học, hoặc có những tác nhân vẫn chưa được xác định, đang đóng vai trò ảnh hưởng lớn hơn ảnh hưởng của môi trường lớp học.

Những lý do về sự khác biệt của từng cá nhân trong việc phát triển khả năng học đọc và toán thường liên quan đến yếu tố môi trường.

Giáo viên không đáng để bị chỉ trích

Những lý do về sự khác biệt của từng cá nhân trong việc phát triển khả năng học đọc và toán thường liên quan đến yếu tố môi trường.

Chính sách giáo dục ở một vài quốc gia phản ánh kết luận này. Chẳng hạn như ở Mỹ, đạo luật Every Student Succeeds Act đánh giá rằng sự biến thiên trong chất lượng giáo viên là nguyên nhân chính dẫn đến khác biệt trong thành công của từng học sinh, và giáo viên cần phải chịu trách nhiệm khi học sinh của mình tiến chậm hơn các bạn.

Tranh: Giovanni Gastaldi/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Nhiều người trong chúng ta không gạt bỏ được suy nghĩ rằng giáo viên là người có ảnh hưởng vô cùng lớn đến chúng ta, cả theo mặt tích cực và tiêu cực. Nhưng quan trọng chúng ta cần nhớ rằng đó chỉ là những kinh nghiệm cá nhân, những điều có thể chỉ diễn ra giữa bạn với giáo viên đó mà thôi, chứ không phải mọi trường hợp. Số liệu của chúng tôi không thể phát hiện được những kinh nghiệm cá nhân đó, số liệu của chúng tôi chỉ có thể phát hiện ra những ảnh hưởng tại lớp học theo trung bình.

Chúng ta cần tôn trọng vấn đề và vị trí của giáo viên, bởi vì nhờ có họ mà tất cả học sinh đều học tốt hơn thể hiện qua kết quả đánh giá vào cuối năm, cuối tuần, thậm chí trong ngày.

Nhưng nghiên cứu của chúng tôi đưa ra giả thiết rằng giáo viên đang làm làm bổn phận của mình một cách vô tư, thông qua việc dạy cho học sinh những điều cốt lõi để học đọc và toán. Chúng tôi không có dữ liệu cho những khối lớn hơn (từ khối 10 đến 12), những khối này thì đề cương học có nhiều yêu cầu hơn và cũng ở những khối lớp lớn này, có biểu của việc thiếu giáo viên được đào tạo một cách đầy đủ về toán học.

Tuy nhiên, nhân tố lớp học, ví dụ như “chất lượng giáo viên” có vẻ như không phải là nhân tố chính dẫn đến sự khác biệt về kết quả thi các bài thi của NAPLAN. Kết quả của chúng tôi có thể đưa ra nhận định rằng sự khác biệt về tiến bộ của cá nhân học sinh phụ thuộc nhiều vào những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài hơn là môi trường lớp học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here