Lãnh đạo Giáo dục theo phong cách Phần Lan: Bốn Ý Tưởng Lớn Nhưng Không Tốn Kém Nhằm Cải Cách Giáo Dục

Tựa Sách: FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education Tác giả: Pasi Sahlberg Năm xuất bản: 2017 Tạm dịch: Lãnh đạo Giáo dục theo phong cách Phần Lan: Bốn Ý Tưởng Lớn Nhưng Không Tốn Kém Nhằm Cải Cách Giáo Dục Diệu Nguyễn giới thiệu “Giáo dục là…
Read More