Khen trẻ thế nào cho đúng?

Trung Hà, tham khảo từ cuốn Mindset – Carol Dweck[1] Trẻ em rất nhạy cảm với những lời nhận xét của bố mẹ. Mặc dù bố mẹ luôn là người mong muốn con cái có được sự phát triển tốt nhất, nhưng có những lời nói của bố mẹ vô…
Read More